De Romein

Ondersteuning van aannemers in de leidingbouw

Wij ondersteunen aannemers die actief zijn in de ondergrondse leidingbouw, in de aanleg van water- en gasleidingen. Hiervoor verrichten wij alle voorkomende grond-, weg- en waterbouwkundige werken die nodig zijn in de voorbereiding, uitvoering en afronding van de leidingbouw. Denk hierbij aan:

  • CAD- en constructietekeningen maken
  • voorbereidingen werkstrook
  • teelaarde afgraven en in depot zetten
  • constructieweg en -bruggen aanleggen
  • uitrijden van de buizen
  • sleuven graven
  • aanvullen
  • teelaarde terugzetten
  • cultuurtechnisch opleveren

GPS-gestuurd werken

Voor optimale nauwkeurigheid verrichten wij onze grondwerken GPS-gestuurd. Op basis van digitale CAD-tekeningen in combinatie met GPS locatiebepaling kunnen wij onze grondwerken verrichten met ongekende nauwkeurigheid. Wij zetten de nieuwste digitale technologieën in voor maximale efficiency voor onze klanten.

Aanbouwdelen

Onze kranen zijn uitgerust met speciale tools om direct de sleuf met de juiste diepte en de gewenste afmetingen te graven. En zijn de benodigde aanbouwdelen niet op de markt beschikbaar, dan ontwikkelt en bouwt onze afdeling Support deze in eigen werkplaats.

Leidingbouw