De Romein
Ga terug Leidingbouw

Zeelink Aken

Aanleg van een 216 km lange aardgasleiding tussen Belgisch-Duitse grens bij Lichtenbusch naar Sankt Hubert bij Krefeld en verder naar Legden bij Ahaus in Noord-Rijnland-Westfalen. 

ZEELINK is het grootste afzonderlijke project in het Gasnetwerkontwikkelingsplan 2015 (NDP Gas) van het Federaal Netwerkagentschap. De pijpleiding sluit aan op de LNG-terminal in Zeebrugge en draagt zo bij tot de route- en brondiversificatie van de Duitse aardgasbevoorrading. De naam ZEELINK is afgeleid van de Belgische LNG-terminal in Zeebrugge. 

Voor Bau los 1 en 2 voert De Romein in opdracht van Arge Max Streicher/Denys over een afstand van 20 km de volgende civiele werken:

Wij maken de werkstrook klaar door het afzetten van de teelaarde en het aanleggen van bouwwegen. Voor de aanleg van de bouwwegen werd de optie gekozen om door de lineaire vooruitgang van de werken, de bouwwegen, die bestaan uit schotten of draglineschotten, waar de technische werken klaar waren te ontmantelen en het materiaal wederom te gebruiken voor de aanleg verder op het traject . Daarnaast verzorgen wij ook de clean-up, bestaande uit het profileren en lostrekken van de B bodem en vervolgens het terugzetten van de teelaarde.

Grondverzet Leidingbouw

Bekijk ook