De Romein
Ga terug Leidingbouw

Zeelink Aken

Zeelink is een project bij Aken Duitsland waar een gasleiding van 50 kilometer wordt aangelegd.  

De Romein Group ontzorgt de hoofdaanemer Denys bij het afzetten van 20 kilometer teelaarde, het openen van het tracé, afrasteringen verwijderen en het aanleggen van rijbanen, bestaande uit schotten en puin. 

Voor dit project neemt De Romein Group tevens 20 kilometer clean-up voor zijn rekening. Waarbij de B-laag gevlakt en bewerkt wordt en daarna de teelaarde weer wordt terug geplaatst. 

Grondverzet Leidingbouw

Bekijk ook