De Romein
Ga terug Civiele techniek

Parallelweg A7 Engelbert

In opdracht van GEM Meerstad C.V. heeft De Romein Group een parallelweg aangelegd.  

Het werk is gelegen aan de Weendersweg in de gemeente Groningen tussen de Engelberterweg en de Europaweg, parallel aan de Rijksweg A7; nabij "Kuil Banden".

De Romein heeft diverse werkzaamheden uitgevoerd om de infrastructuur te verbeteren van dit traject. Het vrachtverkeer en gewoon verkeer kan nu via de nieuwe weg rijden. Het dorp Engelbert wordt daarmee ontzien.

Onze expertise:

We maken gebruik van Topcon Magnet voor het nauwkeurig bepalen van de ontgraven en verwerkte hoeveelheden grond.

Als gevolg van het feit dat er in het gebied veel veen aanwezig is, waardoor we niet tot de vaste zandlaag konden ontgraven, is gekozen voor een geo textiel onder de asfalverharding.Tevens hebben wij voor het aanbrengen van de beschoeiing gekozen voor een werkmethode waarbij de kosten gereduceerd zijn en tijdwinst is behaald. 

Bekijk hier onze beelden gemaakt door leverancier Profextru.

Kenmerken van het project:

- Grondverzet 150.000 m3
- Leidingwerk; drainage, infiltratieriool, duikers en mantelbuizen 2.500 m1
- Bemaling en bronnering
- Kunststof beschoeiing verankerd met stalen buispalen 2.000m1
- Aanbrengen faunatrappen van gerecycled kunststof 20 st.
- Fundering van menggranulaat 10.000 ton
- Asfaltverhardingen 7.500 ton
- Elementenverharding van betonklinkers 500m2
- Inrichtingselementen, geleiderailconstructies en afrasteringen.
- Tensar wapeningsdoek  verband met grondverbetering en -stabilisatie
- In het werk gestortte betonconstructies
- Het plaatsen van verkeersvoorzieningen zoals: rijdende afzetting, barrieres en bebording

CO2 / QHSE / FSC:

Aangezien er dicht bij de Rijksweg A7 gewerkt moest worden, zijn er in overleg met Rijkswaterstaat verschillende verkeersvoorzieningen getroffen zoals een rijdende afzetting en barriers langs de berm.

 

Asfalt Asfaltverharding Beschoeiing Grondverzet Weg- en waterbouw

Bekijk ook