De Romein
Ga terug Kabelwerken

Ostwind 2

In opdracht van 50Hertz voert De Romein Group werkzaamheden uit op het project Ostwind 2 Lubmin Duitsland. Ostwind 2 verbindt meerdere windparken op zee met het Duitse hoogspanningsnetwerk. Het traject over een lengte van circa 2,6 kilometer loopt vanaf substation Lubmin naar de Greifswalder Bodden (Oostzee). Op dit punt van het tracé eindigt de landkabel en begint de zeekabel. 

De werkzaamheden bestaan uit het inrichten van het tracé en het uitgraven van kuipen, die in een later stadium worden gebruikt worden voor de jointing (lassen). Verder verlengen wij de bestaande mantelbuizen voor de hoogspanningskabels door middel van elektrolasse. Ook storten wij  betonplaten die als fundatie dienen voor de hoogspanningsmoffen.

Na de oplevering van de hoogspanningsmoffen dichtten wij de kuipen gedicht en brachten wij de bovenkant van het maaiveld weer in haar oorspronkelijk situatie terug. Voor het plaatsen van damwand zetten wij onze Sennebogen 653 E in.

Het werk bevindt zich nabij diverse hoogspanningskabels die onder spanniong staan. Daarom werkten wij bij dit project met een HSE-niveau dat ver boven het wettelijke vereiste niveau lag.

Damwand HSE Kabelwerken

Bekijk ook