De Romein
Ga terug Kabelwerken

Ostwind 2

In opdracht van 50Hertz voert De Romein Group werkzaamheden uit op het project Ostwind 2 Lubmin Duitsland. Ostwind 2 verbindt meerdere windparken op zee met het Duitse hoogspanningsnetwerk. Het traject over een lengte van circa 2,6 kilometer loopt vanaf substation Lubmin naar de Greifswalder Bodden (Oostzee). Op dit punt van het tracé eindigt de landkabel en begint de zeekabel. 

De werkzaamheden bestaan uit het inrichten van het tracé, het uitgraven van kuipen, die in een later stadium worden gebruikt worden voor de jointing (lassen). 

Verder worden de bestaande mantelbuizen voor de hoogspanningskabels verlengt door middel van elektrolassen en worden er betonplaten gestort die als fundatie dienen voor de hoogspanningsmoffen.

Na de oplevering van de hoogspanningsmoffen, worden de kuipen gedicht en wordt de bovenkant van het maaiveld weer in haar oorspronkelijk situatie teruggebracht. Voor het plaatsen van damwand wordt onze Sennebogen 653 E ingezet.

Het werk bevindt zich in de directe omgeving van onder spanning staande hoogspanningskabels, hierdoor wordt er gewerkt met een HSE-niveau die hoog boven de wettelijke vereiste ligt.

Damwand HSE Kabelwerken

Bekijk ook