De Romein
Ga terug Kabelwerken

Cobra

In opdracht van Prysmian Group heeft De Romein Group een werk aan de Waddenweg te Eemshaven uitgevoerd en opgeleverd.

De Romein Group is behulpzaam geweest bij het van offshore naar onshore brengen van een elektriciteitskabel vanuit Denemarken in de Eemshaven. Dit is de eindverbinding tussen een windmolenpark voor de kust van Denemarken en het Station van Tennet in de Eemshaven. De aanleg van deze "COBRA"-kabel heeft het landelijk nieuws gehaald.

Onze expertise:

We hebben een kabelwerk gerealiseerd in een getijdengebied waarbij we door een primaire dijk heen zijn gegaan in een open ontgraving.Kenmerken van het project:

 • Grondwerk t.b.v. 2 stuks 320 KV HVDC kabels (2600 meter)
 • Het aanbrengen t.b.v. 2 stuks 320 KV HVDC kabels (2600 meter)
 • Het ontgraven en inrichten van een jointingpit tussen de zeekabels en landkabels
 • Het realiseren van 3 stuks HDD boringen ø225mm over een lengte van 210 meter
 • Het ontgraven en in oude staat herstellen van een primaire dijk
 • Het opnemen en herplaatsen van zetstenen en basaltblokken van een primaire dijk
 • Het opnemen en aanbrengen van gepenetreerde breuksteen t.b.v. definitieve bekleding van een primaire dijk
 • Het aanbrengen en instandhouding van tijdelijke dijkbescherming d.m.v. een damwandconstructie
 • Het leveren en spiegellassen en aanbrengen van 2 mantelbuizen ø450mm t.b.v. doorvoer van 2 stuks 320 KV HVDC kabels door een primaire dijk
 • Het leveren en spiegellassen en aanbrengen van 1 mantelbuizen ø140mm t.b.v. doorvoer van een glasvezelkabel door een primaire dijk
 • Het opbreken asfaltverhardingen uit wegen en primaire dijkbekleding
 • Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen in wegconstructies en primaire dijkbekleding.

Sustainabilty:

We hebben met dit project een bijdrage geleverd aan de realisatie van een duurzame energiebron.

Beschoeiing Damwand Kabelwerken

Bekijk ook