De Romein
Ga terug Kabelwerken

Cobra

In opdracht van Prysmian Group voerde De Romein Group een werk uit bij de aanleg van de COBRA-kabel aan de Waddenweg in Eemshaven en leverde dit op.

De Romein Group voerde bij dit project werkzaamheden uit bij het van offshore naar onshore brengen van de COBRA-kabel: een elektriciteitskabel van Denemarken naar de Eemshaven. Dit is de eindverbinding tussen een windmolenpark voor de kust van Denemarken en het Station van TenneT in de Eemshaven. De aanleg van deze kabel haalde het landelijke nieuws.

Onze expertise

We realiseerfen een kabelwerk in een getijdengebied. Wij legden de kabel aan door een primaire dijk, in een open ontgraving.Voor dit project voerden wij de volgende werkzaamheden uit

 • grondwerk 2 320 KV HVDC kabels met een lengte van 2600 meter
 • aanbrengen van 2 320 KV HVDC kabels met een lengte van 2600 meter
 • ontgraven en inrichten van een jointingpit tussen de zeekabels en landkabels
 • uitvoeren van 3 HDD boringen ø225 mm over een lengte van 210 meter
 • ontgraven en in oude staat herstellen van een primaire dijk
 • opnemen en herplaatsen van zetstenen en basaltblokken van de primaire dijk
 • opnemen en aanbrengen van gepenetreerde breuksteen voor. definitieve bekleding van een primaire dijk
 • aanbrengen en instandhouden van tijdelijke dijkbescherming met een damwandconstructie
 • leveren,spiegellassen en aanbrengen van 2 mantelbuizen ø450 mm voor doorvoer van 2  320 KV HVDC kabels door de primaire dijk
 • leveren, spiegellassen en aanbrengen van 1 mantelbuis ø140 mm voor doorvoer van glasvezelkabel door de primaire dijk
 • opbreken van asfaltverhardingen uit wegen en primaire dijkbekleding
 • leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen voor wegconstructies en primaire dijkbekleding

Duurzaamheid

Wij leverden met dit project een bijdrage aan de realisatie van een duurzame energiebron.

Beschoeiing Damwand Kabelwerken

Bekijk ook