De Romein
Ga terug Civiele techniek

TT-Circuit Assen

In opdracht van stichting Circuit van Drenthe voerde De Romein Group diverse projecten uitop het TT terrein in Assen. De projecten zijn onderverdeeld in diverse deelprojecten: Upgrading TT Circuit, Kabelwerk TT en de Herinrichting van de Haarbochttribune.

Upgrading TT Circuit

- verwijderwerkzaamheden
- uitvoeren van grondwerken; (ca. 74675 m3)
- aanleggen van riolering en waterleiding; (680m riolering, 30m waterleiding)
- aanbrengen van hekwerken
- aanbrengen van ongeveer 3800 m2 halfverhardingen;
- trappen plaatsen: 45 meter betonnen trapelementen en 90 meter trapleuning

Kabelwerk TT

- verwijder- en opruimwerkzaamheden
- 4.551 m3 grondwerken
- ontgraven van 10 boor- en ontvangstkuipen
- 5 gestuurde boringen
- 9 persings onder asfaltverhardingen
- aanbrengen en verdichten van 3.694 m2 puinverharding
- leveren en verwerken van 3.694 m2 straatzand
- dichtblokken van 390 m2 voormalige asfaltverharding
- herstraten van verhardingen

Herinrichting Haarbochttribune
- verwijder- en opruimwerkzaamheden
- ongeveer 6.000 m3 grondwerken
- aanleggen van riolering
- aanbrengen van verhardingen
- aanbrengen hekwerk en draaipoorten

Grondverzet Riolering Verharding Weg- en waterbouw

Bekijk ook