De Romein
Ga terug Civiele techniek

Meerstad, Noordelijke Hoofdontsluiting Deelplan 1

In opdracht van Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V.  voert De Romein Group werkzaamheden uit op het project Meerstad, Noordelijke Hoofdontsluiting Deelplan 1.

Het project “Meerstad, Noordelijke Hoofdontsluiting Deelplan 1” wordt gerealiseerd om o.a. de nieuwe woonwijk De Zeilen te ontsluiten. Er wordt een nieuwe wegaansluiting gemaakt op de Borgweg. Tevens wordt er een tijdelijke wegaansluiting gemaakt op de Middelberterweg.

Werkzaamheden:

  • Het uitvoeren van opruimwerkzaamheden
  • Het opschonen en dempen van watergangen
  • Het uitvoeren van grondwerkzaamheden
  • Het opbreken van asfaltverhardingen
  • Het aanbrengen van funderingen
  • Het aanbrengen van verhardingen, bestaande uit straatwerk en asfalt
  • Het aanbrengen van betonnen duikers
  • Het aanbrengen van betonelementen
  • Het aanvullen en zaaien van bermen
  • Het aanbrengen van markering

Contructie

T.b.v. de nieuwe wegaansluiting op de Borgweg moet er een overkluizing gemaakt worden over het bestaande betonnen persriool Ø 1800mm. Om de dubbele betonnen duikers en betonnen keerwanden te kunnen aanbrengen in de rotonde Hoofdweg/Vossenburglaan moet het water van de Borgsloot tijdelijk verpompt worden. 

Duurzaamheid en Veiligheid

Op het project wordt bijgedragen aan de CO2 reductie hiervoor worden er stage V machines ingezet.  De Romein Group streeft naar hoogst haalbare manier van veilig werken en voert daarvoor een actief veiligheidsbeleid.

 

Civiele techniek Elementenverharding Weg- en waterbouw

Bekijk ook