De Romein
Ga terug Civiele techniek

Blauwe Passage

In opdracht van de Gemeente Oldambt heeft De Romein Group De Blauwe Passage gerealiseerd. De Blauw Passage is het nieuwe deel van de noordelijke vaarverbinding, waarmee het Oldambtmeer en Blauwestad een aansluiting op het Termunterzijldiep, de Dollard en de Eems in Duitsland krijgen.

Onze expertise:

GPS

De Blauwe Passage is een kanaal met een lengte van 2,8 kilometer. Dankzij de expertise van de Romein met het werken met GPS systemen was het project een halfjaar eerder klaar als gepland. Artikel Dagblad van het Noorden. Doordat het project in een stuwdalgebied gelegen is zijn er veel verschillende grondsoorten vrijgekomen. De hoeveelheden zijn bijgehouden middels het Topcon GPS systeem op de graafmachines.

Funderingsconstructie

In de omgeving van het project zijn een aantal oude boerderijen en opstallen gesloopt door De Romein Group en het vrijgekomen puin is hergebruikt binnen het project. De bestaande asfaltweg is gefreesd, ook dit materiaal is hergebruikt. Het puin en freesasfalt is on-site gebroken tot de juiste gradatie en met de mengmachine tot AGRAC aangemend. Het Asfaltgranulaatcementstabilisatie (AGRAC) is onder de asfaltverharding als fundatie toegepast. Bijkomend voordeel is dat het dorp Midwolda volledig ontzien is van veel transportbewegingen.

Kenmerken:

 • Aanbrengen van 3 betonnen verkeersbruggen, deels stalen ondersteuning en fundering van betonnen heipalen. Inclusief het vervaardigen van werktekeningen en detail berekeningen.
 • Ontgraven van 2,8km kanaal, watergangen en wadi’s. Totale hoeveelheid grond 256.000m3.
 • Vervoeren en verwerken van 256.000m3 grond in kades, wegen, bermen en landbouwpercelen.
 • Aanbrengen van 5,6 km oeverbescherming, wiepen op doek met stortsteen.
 • Aanbrengen van 7 aanlegvoorzieningen, met verankerde betonnen, stalen en houten damwanden en beschoeiing.
 • Meerpalen 
 • Verwijderen en aanbrengen van duikers.
 • Verwijderen van bestaande verhardingen.
 • Rooien van 800 bomen.
 • Produceren en verwerken van 17000 ton Agrac fundering. (alternatieve constructie)
 • Aanbrengen van 7200 ton asfalt mengsels in een wegtrace van 3,5 km.
 • Aanbrengen van 5,5 km betonnen rabat strook
 • Aanbrengen van 2900m2 betonnen landbouwweg.
 • Aanbrengen van belijning en markeringen.

Duurzaamheid

De Romein Group heeft dit project gerealiseerd met zoveel mogelijke duurzame technieken. Zo is er gebruikt gemaakt van FSC hout voor de waterbouwkundige constructies en gerecycled puin en asfalt voor de funderingsconstructies ( AGRAC) . Door deze manier van circulairbouwen is de CO2 uitstoot gereduceerd en zijn transporten door het dorp Midwolda geminimaliseerd. Doormiddel van technologische innovaties zoals GPS is de efficiëntie gemaximaliseerd. 

Info Blauwe Passage

Beschoeiing Damwand Grondverzet

Bekijk ook