De Romein
Retour Le câblage

NordLink

Sinds april 2018 is de Romein Group in opdracht van NKT Cables Group bezig met de realisatie van het landkabeldeel van Nordlink.

In de periode april 2018 t/m maart 2019 hebben we het complete tracé van 54 kilometer op papier uitgewerkt ten behoeve van het verkrijgen van de definitieve aanlegvergunning. Na deze voorbereidende werkzaamheden hebben we op basis van het vergunningsontwerp het uitvoeringontwerp ter hand genomen en het geheel gereed gemaakt voor uitvoering.

In het voorjaar van 2019 zijn we begonnen met de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden. Naast het graven van de sleuf voor het intrekken van de kabels over een lengte van circa 31 kilometer hebben we het tracé over een lengte van circa 23 kilometer geboord, in lengtes variërend van 60 tot zo’n 600 meter (kruising met het Nord Ostsee Kanal).

Ten behoeve van het bereikbaar maken en houden van het project zijn er over een lengte van zo’n 50 kilometer bouwwegen aangelegd in de vorm van houten schotten en stalen rijplaten. In de piek van de werkzaamheden in het voorjaar van 2020 hadden we er zo’n 35.000 stuks van liggen, naast de nodige bruggen, uitgebouwde bestaande infrastructuur en de nodige duikers.

In de zomer van 2020 lag de kabel op z’n plek en zijn we begonnen met de afsluitende recultiverings-werkzaamheden en het demobiliseren van al het materieel. Eind 2020 zullen de werkzaamheden worden afgesloten.

Nordlink is een gelijkstroom kabelverbinding tussen Duitsland en Noorwegen, met een vermogen van 1400 MW. De verbinding heeft een totale lengte van 623 kilometer, waarvan zo’n 516 kilometer in zee ligt en 107 kilometer als landkabel is aangelegd. Hoofdfunctie van de kabelverbinding is het opvangen van pieken en dalen in de groene stroomproductie in Noord-Duitsland, waarbij een stuwmeer in Noorwegen wordt gebruikt als energieopslag.

Voir aussi