De Romein
Go back Pipeline construction

Dorsales

In opdracht van Fluxys Belgium heeft De Romein Group leidingwerken geleverd voor het project Dorsales. Fluxys Belgium heeft dit project op de markt gebracht om bepaalde secties van zijn parallelle gasleidingen met een diameter van 900mm in Ravels en Oud-Turnhout te vernieuwen.

De Romein Group heeft voor dit project de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Teelaarde afzetten (80.900 m3)
 • Leveren en aanbrengen duiker in slootovergangen
 • Aanbrengen draglineschottenbaan : Uitlegstrook/Boswachter/HDD
 • Aanbrengen schotten t.b.v. wegbescherming
 • Aanbrengen rijplaten t.b.v. inritten
 • Ontgraven B-grond c.a. 12.800 m3
 • Vrij graven leiding c.a. 54.000 m3
 • Knippen en lichten leiding (14.880 meter)
 • Aanleg en ontmantelen bassins:
 • Aanvullen sleuf
 • Clean up

 

Aanbrengen slootovergangen Clean up Grondverzet
Dorsales

Images

Also watch