De Romein
Ga terug Kabelwerken

Aanleg stroomleiding Wilhelmshaven-Conneforde

In opdracht van TenneT verzorgen wij de aanleg van twee ondergrondse delen van de nieuwe 380 kV elektriciteitsverbinding Wilhelmshaven-Conneforde. Het betreft de 3,5 kilometer lange loot Bockhorn en de 1,7 kilometer lange loot Neustadgodens (Sande). De totale verbinding is ongeveer 30 kilometer lang, de overige 25 kilometer betreft een verbinding door de lucht.

Onze bijdrage aan het nieuwe leidingwerk

Over een afstand van in totaal ruim vijf kilometer graven wij twee sleuven. In elk van deze sleuven leggen wij zes buizen met een diameter van 250 millimeter in een zandbed. De buizen worden met bepaalde tussenafstand uitgericht en aan elkaar gelast. Vervolgens dekken we de buizen af met twintig centimeter verdicht zand. Voor dit werk voeren wij ook dertien boringen uit.

Nieuwe 380 kV elektriciteitsleiding

De nieuwbouw van deze 380 kV-verbinding hangt samen met de uitbreiding van het transportnet tussen het nieuwe station in Wilhelmshaven (stadsdeel Fedderwarden) en het station Conneforde in het district Ammerland. De verbinding is bedoeld om de verhoogde voeding van duurzame energie en van energie uit de centrales in de regio Wilhelmshaven te transporteren van station Fedderwarden naar netknooppunt Conneforde.

Aanleiding voor aanleg 380 kV-hoogspanningsleiding

De nieuwe hoogspanningsleiding levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Voor transport van de in Nedersaksen door windturbines opgewekte stroom naar woningen en bedrijven verspreid over de regio, is uitbreiding van het transportnet noodzakelijk. Met deze uitbreiding zorgt TenneT bovendien voor continuïteit van de stroomvoorziening.

Lees meer over de nieuwe 380 kV elektriciteitsverbinding Wilhelmshaven-Conneforde.

Civiele techniek Kabelwerken

Bekijk ook