De Romein
Ga terug Civiele techniek

Project Dallen

In opdracht vanHeijmans B.V. verrichtte De Romein Group civiele werkzaamheden voor project Dallen. Het project omvatte de locaties Rijksweg N33, Adriaan Tripweg, Jan Kokweg en de Orionweg. 

Voor dit project voerden wij de volgende werkzaamheden uit:

Bouwrijpfase

 • verwijder- en opruimwerkzaamheden
 • aanbrengen en in stand houden van bemaling
 • ontgraven en vervoeren van ongeveer 105.000 m3 vrijgekomen grond
 • leveren en aanbrengenvan ongeveer 3500 meter riolering)
 • leveren en aanbrengen van putten
 • leveren en aanbrengen van ongeveer 2000 meter beschoeiing
 • leveren en aanbrengen van ongeveer 150 meter duikers
 • leveren en aanbrengen van ongeveer 3000 meter drainage
 • leveren en aanbrengenvan ongeveer 6500 ton  wegfundering
 • leveren en aanbrengen van ongeveer 3300 klinkerverhardingen

Woonrijpfase

 • verwijder- en opruimwerkzaamheden
 • ontgraven en vervoeren van ongeveer 7000 m3 vrijgekomen grond
 • verwerken van deze grond op verschillende locaties
 • leveren en aanbrengen van ongeveer 500 meter riolering
 • leveren en aanbrengen van 185 putten
 • leveren en aanbrengen van 1200 ton wegfundering
 • leveren en aanbrengen van 3700 meter trottoirbanden
 • leveren en aanbrengen van 2100 ton asfalt, onderlaag
 • leveren en aanbrengen van 1500 ton asfalt, tussenlaag
 • leveren en aanbrengen van 400 ton profileerlaag
 • leveren en aanbrengen van 1100 ton asfalt, deklaag
 • aanbrengen van markering thermoplast

Beschoeiing Damwand Grondverzet

Bekijk ook