De Romein
Ga terug Civiele techniek

Herinrichting Veendiep

 In opdracht van de Gemeente Bellingwedde realiseerde De Romein Group ten zuidwesten van Bellingwolde de herinrichting van het Veendiep. 

Voor dit project voerden wij de volgende werkzaamheden uit:

kadewerkzaamheden

 • verwijder- en opruimwerkzaamheden
 • aanbrengen en in stand houden van 1000 meter rijplaten
 • ontgraven van ongeveer 23.500 m3 zand
 • ontgraven van ongeveer 12.500 m3 klei
 • vervoeren van de vrijgekomen grond
 • verwerken van de vrijgekomen grond  op diverse locaties
 • frezen, profileren en verdichten van de grond

baggerwerkzaamheden

 • verwijder- en opruimwerkzaamheden
 • ontgraven van ongeveer 8.500 m3 slib
 • ontgraven van ongeveer 5000 m3 zand en klei
 • vervoeren van de vrijgekomen grond en slib
 • de vrijgekomen grond en slib verwerken op diverse locaties
 • aanbrengen van slibkisten

beschoeiingen

 • verwijder- en opruimwerkzaamheden
 • 100 m3 grond verwerken in aanvulling achter damwand
 • aanbrengen van 50 meter houten damwand
 • aanbrengen van 50 meter gording
 • aanbrengen van 50 meter stalen damwand
 • aanbrengen van 50 meter stalen gording
 • aanbrengen van 22 stuks verankering
 • aanbrengen van 50 meter stalen afdekprofiel

oeverconstructies

 • verwijder- en opruimwerkzaamheden
 • samenstellen van 4.710 m2 zinkstuk, zool van kunststofweefsel
 • slepen van deze samengestelde stukken
 • afzinken en aanbrengen van het zinkstuk
 • aanbrengen van 705 palen
 • aanbrengen van 945 ton bestorting, 5/40 kg
 • aanbrengen van 945 ton bestorting, 10/60 kg
 • afwerken van bestorting

Baggerwerk Beschoeiing Damwand Gording Grondverzet Oeverwerken
Herinrichting Veendiep

Foto's

Bekijk ook