De Romein
Ga terug Civiele techniek

Bouwrijp maken locatie stikstoffabriek Gasunie Zuidbroek

Voor de nieuwe stikstoffabriek N2 die de Gasunie laat bouwen bij Zuidbroek verzorgt De Romein de Early worksscope. Dit betreft het bouwrijp maken van de locatie en de onder- en bovengrondse infrastructuur op dit ongeveer twaalf hectare grote terrein. Wij kregen deze opdracht gegund via aanbesteding op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) score.

Werkzaamheden bij bouwrijp maken

In aanloop naar de bouw van de fabriek voert de Romein diverse werkzaamheden uit om de infrastructuur te verbeteren vanaf de rotonde Duurkenakker Veendam, de wegen rondom de nieuwe fabriek, verschillende tijdelijke opslagplaatsen, ontgraven van zand uit een zandwingebied, ontgraven van teelaarde, veen en klei onder archeologische begeleiding en het leveren en verdichten van zand in de plots area’s waar gebouwd gaat worden. Ook verzorgen wij de aanleg van onder- en bovengrondse infrastructuur, waaronder de riolering, leidingen en kabels. Voor dit werk verwerken wij onder meer 200.000 m3 zand, 140.000 ton menggranulaat, 15.000 ton asfalt en 7900 betonindustrieplaten. Het gehele werk wordt geverifieerd conform alle eisen in het GIM (gebiedsinformatiemodel) Vanwege de vele transportbewegingen die dit met zich meebrengt, leggen wij vooraf van de werkzaamheden een rotonde aan voor de veiligheid van fietsers op kruisende fietspaden.

Bouw van de stikstoffabriek

De nieuw te bouwen stikstoffabriek haalt per uur 180.000 kuub stikstof uit de lucht, ruim tien keer zo veel als de bestaande stikstofinstallatie in Zuidbroek. De Gasunie wil de nieuwe stikstoffabriek begin 2022 in gebruik nemen. Om dit haalbaar te maken, leveren wij de scope Early works begin augustus 2019 op.

Stikstoffabriek voor reductie aardgaswinning

De gaswinning in Groningen wordt afgebouwd, zo heeft het kabinet besloten. In 2022 moet de Gasunie de winning van Gronings gas hebben teruggebracht tot minder dan twaalf miljard kuub per jaar en in 2030 moet de gaskraan helemaal dicht zijn. Om dit te kunnen realiseren, moet Nederland meer gas uit het buitenland halen. Dit gas heeft echter een (hoogcalorische) samenstelling die niet geschikt is voor zakelijk en huishoudelijk gebruik in Nederland. Toevoeging van stikstof maakt gebruik van dit gas wel mogelijk. De nieuw te bouwen fabriek in Zuidbroek haalt voldoende stikstof uit de lucht om de Groninger gaswinning met zeven miljard m3 per jaar terug te brengen.

Beschoeiing Damwand Grondverzet

Bekijk ook