De Romein
Ga terug Civiele techniek

Beekherstel Lieversche diep en Groote Diep

 In opdracht van Landinrichtingscommissie Roden-Norg verzorgde De Romein Group de inrichting en beekherstel in de gebieden Lieversche Diep en Groote Diep.

Wij verrichtten hier de volgende werkzaamheden:

 • maaien van het werkterrein
 • diverse opruimingswerkzaamheden
 • sloopwerk van onder meer oude duikers en damwanden
 • opschonen van 32.010 m3 watergangen
 • ongeveer 415.000 m3 grond ontgraven, vervoeren en verwerken
 • werkzaamheden voor natuurbouw
 • verwerken van ongeveer 850 m3 zand
 • leggen van ongeveer 425 meter duikers
 • plaatsen van damwand + gording voor diverse stuwen
 • plaatsen ongeveer 200 meter betuining en beschoeiing
 • bouwen van onderleiders en stuwen
 • inzaaien

Beschoeiing Damwand Grondverzet

Bekijk ook