De Romein
Ga terug Civiele techniek

Beekherstel Bonnerkap

In opdracht van Waterschap Hunze en Aa's heeft De Romein Group beekherstel uitgevoerd. Het uit te voeren werk lag aan de weerzijden van de Hunze en de beek tussen Gieterveen en de rijksweg N33.

 Kenmerken:

 • Diverse opruimwerkzaamheden
 • Het verwijderen van stuwen 2 stuks
 • Het verwijderen van duikers ca. 475m
 • Het uitvoeren van grondwerken t.b.v. meander, watergangen en kades(grond ontgraven ca. 294000 m3, zand vervoeren
 • Het aanbrengen van dammen in de Hunze
 • Het aanbrengen van drempels in de beek
 • Het aanbrengen van duikers ca. 330 m
 • Het aanbrengen van stuwen
 • Het uitvoeren van een gestuurde boring 30 m
 • Het aanbrengen van bodem- en taludbescherming
 • Het aanbrengen van diverse verhardingen ca. 1700 m

Veiligheid:

 • KOMO-(attest-met-)productcertificaat
 • KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen
 • KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk
 • GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen
 • NAKT, eigen verklaring, waarmerk of plombe

Beschoeiing Damwand Grondverzet

Bekijk ook