Natuurtechnisch grondverzet

Het aanleggen en inrichten van natuurgebieden is de laatste jaren een van de specialiteiten van De Romein geworden. Het afplaggen van terreinen, aanbrengen van natuurvriendelijke oevers en hermeanderen van kanalen en watergangen is een steeds vaker voorkomend project.

Naast het grondverzet binnen natuurbouwprojecten worden ook diverse kunstwerken aangelegd als vispassages, stuwen en bruggen.