De Romein
Vorige pagina

Maik Winter

Manager Support

Goed onderhouden, jong en keurig verzorgd materieel

“De Romein werkt alleen met keurig verzorgd en jong materieel dat in technisch uitstekende staat verkeert. Dat is de filosofie van De Romein waaraan wij met onze afdeling support uitvoering geven. Goed onderhoud betekent veiligheid en betrouwbaarheid. Maar ook herkenbare uitstraling, onze kranen, machines en wagenpark zijn onze blikvangers. Daarmee durven wij ons te laten zien op de werken van onze klanten.”

Met name eigen mensen en machines

“Onze afdeling verzorgt verder de planning van mensen en machines en de eventuele inhuur van materieel en onderaannemers. Dat laatste is enkel aanvullend, wij werken met name en bij voorkeur met eigen medewerkers en machines. Ik werk hier al heel lang met veel plezier. We hebben een prettig team, onze mensen hebben zonder uitzondering veel voor elkaar over. Elke medewerker is hier even belangrijk voor het totale proces, die waardering is van groot belang.”