De Romein
Vorige pagina

Francien Buist

Unit Manager Finance

Met elkaar klaren we de klussen

“Het saamhorigheidsgevoel is bijzonder sterk binnen De Romein. Binnen het voltallige team hebben onze mensen het gevoel dat we de klussen met elkaar moeten klaren. Mijn uitdaging ligt op het vlak van geldstromen en bedrijfseconomische ontwikkelingen. Met onze financiële afdeling in hoofdvestiging Veendam houden wij een vinger aan de pols van de financiële consequenties van alles wat er in het veld gebeurt.”

Financiële gezondheid voor continuïteit

“Financiële gezondheid is van levensbelang voor de continuïteit van onze organisatie. Onze afdeling heeft het vakmanschap in huis om alle financiële zaken in eigen hand te houden, van begrotingen en prognoses tot fiscale zaken. Dat past helemaal binnen de filosofie van De Romein: zorg dat je zelf de mensen, voorzieningen en kennis in huis hebt, dat geeft je besluitvaardigheid en slagkracht.”