Infra

Op het gebied van infra voert De Romein Infra en Milieu B.V. projecten uit op alle mogelijke disciplines. Het realiseren van een uitbreidingsplan is een veelvoorkomend project. Hierin komen vrijwel alle werkzaamheden naar voren als de aanleg van riool- en nutsleidingen en alle wegenbouwkundige werkzaamheden, zowel op bouwrijp- als woonrijpniveau. Binnen de wegenbouw worden diverse soorten verharding toegepast zoals asfalt-, beton- en halfverharding tot en met het straatwerk.

De infraprojecten worden hoofdzakelijk in de drie noordelijke provincies van Nederland uitgevoerd.