Grondverzet

De Romein Infra en Milieu B.V. houdt zich bezig met het realiseren van projecten in Nederland en delen van Europa met als specialisme grootschalig grondverzet op cultuurtechnisch en natuurtechnisch vlak. Tevens realiseren wij projecten op het gebied van infrastructuur, milieu en leidingbouw. Deze projecten worden uitgevoerd voor en met onze opdrachtgevers bestaande uit overheidsinstellingen zoals: gemeentes, provincies, private instellingen en ook particulieren.

De Romein Infra en Milieu B.V. werkt als partner in de onderaanneming om een zo compleet mogelijk pakket aan te bieden en zodoende de hoofdaannemer te ontzorgen. In dit soort "partnership" projecten bereiden wij het werk voor, doen de complete uitvoering, zorgen voor werkplannen en voor een planologische werkvolgorde met daarin alle veiligheidsaspecten meegenomen. De projecten worden op basis van selfsupporting uitgevoerd en compleet opgeleverd inclusief alle revisiegegevens.

Kwaliteit is meten en monitoren. Bij de graafwerkzaamheden wordt daarom gebruik gemaakt van graafkranen met GPS. Het toepassen van GPS - techniek binnen het grondverzet is hiervoor een ideaal instrument en heeft zijn meerwaarde tot nu toe bij elk project bewezen. De Romein Infra en Milieu B.V. zoekt altijd naar noviteiten en probeert optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden op het gebied van GPS. Zo hebben al onze landmeters de beschikking over GPS instrumenten en zijn onze rupskranen uitgevoerd met een 3D GPS - systeem. Alle 3D graafmodellen worden in eigen huis berekend en uitgetekend om vervolgens naar de diverse machines te worden gezonden. De machinisten zien vervolgens op het scherm de te realiseren werkzaamheden. Hierdoor kunnen zij zeer nauwkeurig en kostenbesparend werken.

Met onze complete GPS-techniek zijn wij een toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers, omdat wij leidingconstructies, revisietekeningen en meetwerkzaamheden voor hen kunnen uitvoeren.