De Romein
Go back Pipeline construction

Upgrade Oudelandertocht

 In opdracht van de Nederlandse Gasunie N.V. heeft De Romein Group de upgrade van het Oudelandertocht  verzorgd. De Upgrade hield in het vervangen van de DN20 afsluiters.

Kenmerken:

  • Het plaatsen van de bronnering;
  • Het handmatig en met zuigauto ontgraven van de werkputten;
  • Het tijdelijk ondersteunen van leidingen, kabels en instrumentatie;
  • Het waarborgen van de bedienbaarheid van de drie plugafsluiters middels steigers;
  • Het in stand houden van de bronnering en de werkputten;
  • Het aanvullen van de werkputten;
  • Het aanhelen van het maaiveld;
  • Het afvoeren van overtollige grond (o.a. zand, grind, grond e.d.) en het aanvullen van tekorten;
  • Het cultuurtechnisch herstellen van bouw- en ketenterrein, conform GTS.

 

Civiele techniek Grondverzet Leidingbouw
Upgrade Oudelandertocht

Images

Also watch