De Romein
Go back Civil works

Inrichting Kleibosch

 In opdracht van Landinrichtingcommissie Roden-Norg verrichtte De Romein Group civiele werkzaamheden om het natuurgebeid Polder Zuidermaden toegankelijker te maken.

Wij voerden voor dit project onder meer de volgende werkzaamheden uit:

  • opruimingswerkzaamheden
  • opschonen van watergangen
  • graven, vervoeren en verwerken van grond
  • werkzaamheden voor natuurbouw
  • leggen van duikers
  • aanbrengen van houten damwanden
  • plaatsen van betuining en beschoeiing
  • kleine wegenbouwwerken
  • grondbewerkingen en inzaaien

FSC-certificering

Voor de damwanden gebruikten wij bij dit project hout met FSC-certificering.

Beschoeiing Grondverzet

Also watch