De Romein
Go back Civil works

Herinrichting Veendiep

 In opdracht van de Gemeente Bellingwedde heeft De Romein Group ten zuidwesten van Bellingwolde de herinrichting van het Veendiep gerealiseerd. 

Kenmerken:

Kadewerkzaamheden :

 • Verwijder/opruimwerkzaamheden
 • Aanbrengen en in stand houden rijplaten (1.000 m)
 • Ontgraven zand (c.a. 23.500 m3 )
 • Ontgraven klei (c.a. 12.500 m3 )
 • Vervoeren vrijgekomen grond (c.a. 23.500 m3, c.a. 12.500 m3 )
 • Vrijgekomen grond verwerken op diverse locaties
 • Frezen, profileren en verdichten grond

Baggerwerkzaamheden :

 • Verwijder/opruimwerkzaamheden
 • Ontgraven slib (c.a. 8.500 m3 )
 • Ontgraven zand/klei (c.a. 5000 m3 )
 • Vervoeren vrijgekomen grond (c.a. 8.500 m3, c.a. 5000 m3 )
 • Vrijgekomen grond verwerken op diverse locaties
 • Aanbrengen slibkisten

Beschoeiingen :

 • Verwijder/opruimwerkzaamheden
 • Grond verwerken in aanvulling achter damwand (100 m3 )
 • Aanbrengen houten damwand (50 m)
 • Aanbrengen gording (50 m)
 • Aanbrengen stalen damwand (50 m)
 • Aanbrengen stalen gording (50 m)
 • Aanbrengen verankering (22 st)
 •  Aanbrengen stalen afdekprofiel (50 m)

Oeverconstructies :

 • Verwijder/opruimwerkzaamheden
 • Samenstellen zinkstuk, zool van kunststofweefsel (4.710 m2)
 • Slepen samengestelde stukken (4.710 m2)
 • Afzinken/aanbrengen zinkstuk (4.710 m2)
 • Aanbrengen palen (705 st)
 • Aanbrengen bestorting, 5/40 kg (945 ton)
 • Aanbrengen bestorting, 10/60 kg (945 ton)
 • Afwerken bestorting.

Baggerwerk Beschoeiing Damwand Gording Grondverzet Oeverwerken
Herinrichting Veendiep

Images

Also watch