De Romein
Go back Civil works

De Monden

De Romein Group heeft in opdracht van Van Gelder Kabel-, Leiding- en montagewerken diverse werkzaamheden voor dit project uitgevoerd. Bij Musselkanaal zijn de leidingnetten van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) en Waterbedrijf Groningen op elkaar aangesloten. Het Drentse waternet is met een T-stuk gekoppeld aan het leidingnet van Groningen.

 • Grond ontgraven i.v.m. overdiepte (2500 m3)
 • Leveren en aanbrengen PVC-buis (22.940 meter)
 • Reinigen, beproeven en afpersen waterleiding
 • Grond ontgraven uit werkstrook (c.a. 91.400 m3)
 • Grond verwerken in werkstrook
 • Grond ontgraven uit sleuf (c.a. 49.200 m3)
 • Grond verwerken in sleuf
 • Grond woelen, egaliseren, bemesten en inzaaien
 • Leveren en verwerken grond t.b.v. grondverbetering (9.900 m3)
 • Opnemen verhardingen
 • Herstellen straatwerk
 • Aanbrengen mantelbuizen
 • Aanbrengen betonnen stootplaten
 • Herstellen drainage

Drainage Grondverzet Verharding
De Monden

Images

Also watch